Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 804/81 της Επιτροπής της 30ής Μαρτίου 1981 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή oι οποίες εφαρμόζονται στα σιτηρά, στα άλευρα και στα πλιγούρια και σιμιγδάλια σίτου η σικάλεως