Komission asetus (EU) 2021/683, annettu 20 päivänä huhtikuuta 2021, punakampelaa alueilla 8, 9 ja 10 sekä unionin vesillä CECAF-alueella 34.1.1 koskevan kalastuskiellon vahvistamisesta Portugalin lipun alla purjehtivien alusten osalta