Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за отмяна на Регламент (ЕО) № 552/97 за временно отнемане на правото на Мианмар/Бирма на ползване на общите митнически преференции