C-90/15. P. sz. ügy: A Bíróság (ötödik tanács) 2017. február 16-i ítélete – Hansen & Rosenthal KG, H&R Wax Company Vertrieb GmbH kontra Európai Bizottság (Fellebbezés — Verseny — Kartellek — A paraffinviaszok európai piaca és a gacs német piaca — Az árak rögzítése és a piacok felosztása — A jogsértés bizonyítása — Korlátlan felülvizsgálati jogkör — A bizonyítékok elferdítése — Indokolási kötelezettség — 1/2003/EK rendelet — A 23. cikk (2) bekezdése — A bírság összegének kiszámítása — A jogszerűség elve — A 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás — Az arányosság elve)