Schriftelijke vraag E-7660/10 Takis Hadjigeorgiou (GUE/NGL) aan de Commissie. Mislukte poging van de Commissie om de rechten van de consument te versterken door toekenning van garanties bij aankoop van digitale producten