Συμφωνία υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά της Μαυριτανίας, που μονογράφηκε στις Βρυξέλλες στις 14 Μαΐου 1987, για την περίοδο από την 1η Ιουνίου 1987 μέχρι τις 30 Ιουνίου 1990