Cauza T-221/08: Hotărârea Tribunalului din 26 aprilie 2016 – Strack/Comisia [„Acces la documente – Regulamentul (CE) nr. 1049/2001 – Documente referitoare la un dosar de investigație al OLAF – Acțiune în anulare – Respingeri implicite și explicite ale cererilor de acces – Excepție privind protecția vieții private și a integrității persoanelor – Excepție privind protecția intereselor comerciale ale unui terț – Excepție privind protecția procesului decizional – Obligația de motivare – Răspundere extracontractuală”]