T-221/08. sz. ügy: A Törvényszék 2016. április 26-i ítélete – Strack kontra Bizottság („Dokumentumokhoz való hozzáférés – 1049/2001/EK rendelet – Az OLAF vizsgálati iratanyagával kapcsolatos dokumentumok – Megsemmisítés iránti kereset – A hozzáférés hallgatólagos és kifejezett megtagadása – Az egyén magánéletének és integritásának védelmére vonatkozó kivétel – Harmadik személy kereskedelmi érdekeinek védelmére vonatkozó kivétel – A döntéshozatali eljárás védelmére vonatkozó kivétel – Indokolási kötelezettség – Szerződésen kívüli felelősség”)