Sag T-221/08: Rettens dom af 26. april 2016 — Strack mod Kommissionen (Aktindsigt — forordning (EF) nr. 1049/2001 — dokumenter vedrørende sagsakterne i en undersøgelse ved OLAF — annullationssøgsmål — stiltiende afslag og udtrykkeligt afslag på aktindsigt — undtagelse vedrørende beskyttelsen af privatlivets fred og den enkeltes integritet — undtagelse vedrørende beskyttelse af en tredjemands forretningsmæssige interesser — undtagelse vedrørende beskyttelsen af beslutningsprocessen — begrundelsespligt — ansvar uden for kontraktforhold)