Eurojusto 2010 finansinių metų pajamų ir išlaidų ataskaita. 1 patikslintas biudžetas