Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1512/82 της Επιτροπής της 14ης Ιουνίου 1982 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη