Oversigt over EU-afgørelser om tilladelse til markedsføring af lægemidler fra 1. juli 2010 til 31. august 2010 (Afgørelser truffet i henhold til artikel 34 i direktiv 2001/83/EF eller artikel 38 i direktiv 2001/82/EF )