Samenvatting van het besluit van de Commissie van 29 september 2020 inzake een procedure op grond van artikel 101 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en artikel 53 van de EER-Overeenkomst (Zaak AT. 40299 — Sluitinrichtingen) (Kennisgeving geschied onder nummer C(2020) 6486) (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek) (Voor de EER relevante tekst) 2021/C 40/06