Sommarju tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni tad-29 ta’ Settembru 2020 dwar proċediment skont l-Artikolu 101 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE (Il-Każ AT. 40299 — Sistemi ta’ Għeluq) (notifikat bid-dokument C(2020)6486) (It-test bl-Ingliż biss huwa awtentiku) (Test b’rilevanza għaż-ŻEE) 2021/C 40/06