Mål C-485/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Krajský súd v Prešove (Slovakien) den 25 juni 2019 — LH mot PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.