Zadeva C-485/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Krajský súd v Prešove (Slovaška) 25. junija 2019 – LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.