Lieta C-485/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. jūnijā iesniedza Krajský súd v Prešove (Slovēnija) — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.