Дело C-485/19: Преюдициално запитване от Krajský súd v Prešove (Словакия), постъпило на 25 юни 2019 г. — LH/PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.