Písemný dotaz E-012333/11 Sergio Paolo Frances Silvestris (PPE) Komisi. Malé a střední podniky v Itálii, které vyvážejí do zemí BRIC