Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. februarja 2020 do 29. februarja 2020 (Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)