Riigiabi – Belgia – Riigiabi C 18/09 (ex N 360/09) – KBC rekapitaliseerimine ja selle varade suhtes kohaldatav toetusmeede – Kutse märkuste esitamiseks EÜ asutamislepingu artikli 88 lõike 2 kohaselt (EMPs kohaldatav tekst)