Høring af Rådet i henhold til artikel 6, stk. 1, i Kommissionens beslutning nr. 528/76/EKSF af 25 februar 1976 om fællesskabsregler for medlemsstaternes intervention til fordel for stenkulindustrien, vedrørende medlemsstaternes finansielle foranstaltninger til fordel for stenkulindustrien i 1981