Lieta T-230/20 R: Vispārējās tiesas priekšsēdētāja 2021. gada 8. februāra rīkojums – PNB Banka/ECB (Pagaidu noregulējums – Ekonomikas un monetārā politika – Kredītiestāžu prudenciālā uzraudzība – ECB uzticētie īpašie uzraudzības uzdevumi – Lēmums par kredītiestādes licences anulēšanu – Pieteikums par piemērošanas apturēšanu – Steidzamības neesamība)