Ενημερωτικό δελτίο για Κατασκευαστές in vitro διαγνωστικών ιατροτεχνολογικών προϊόντων