Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1186 2020 m. rugpjūčio 7 d. kuria iš dalies keičiama Tarybos rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo