Konsoliderade versioner av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Fördraget om Europeiska unionen (konsoliderad version) Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (konsoliderad version) Protokoll Bilagor till fördraget om Europeiska unionens funktionssätt Förklaringar som fogas till slutakten från den regeringskonferens som antagit Lissabonfördraget undertecknat den 13 december 2007 Jämförelsetabeller