Prečiščeni različici Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji Prečiščena različica Pogodbe o delovanju Evropske unije Protokoli Priloge k Pogodbi o delovanju Evropske unije Izjave, priložene Sklepni listini Medvladne konference, ki je sprejela Lizbonsko pogodbo, podpisano 13. decembra 2007 Preglednica preštevilčenja