Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētās versijas Līguma par Eiropas Savienību konsolidētā versija Līguma par Eiropas Savienības darbību konsolidētā versija Protokoli Pielikumi Līgumam par Eiropas Savienības darbību Deklarācijas, kas pievienotas Lisabonas līgumu, kas parakstīts 2007. gada 13. decembrī, pieņēmušās starpvaldību konferences nobeiguma aktam Atbilstības tabula