Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo suvestinės redakcijos Europos Sąjungos sutartis (suvestinė redakcija) Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo (suvestinė redakcija) Protokolai Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo priedai Tarpvyriausybinės konferencijos, patvirtinusios Lisabonos sutartį, pasirašytą 2007 m. gruodžio 13 d., prie Baigiamojo akto pridėtos deklaracijos Atitikties lentelės