Leaganacha comhdhlúite den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh An Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite) Leagan comhdhlúite den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Prótacail Iarscríbhinní a ghabann leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh Dearbhuithe a cuireadh i gceangal le hIonstraim Chríochnaitheach na Comhdhála Idir-Rialtasaí a ghlac Conradh Liospóin arna shíniú an 13 Nollaig 2007 Táblaí comhghaoil