Komisjoni määrus (EL) nr 842/2014, 4. juuli 2014 , mille alusel koostatakse nõukogu määruses (EMÜ) nr 3924/91 sätestatud tööstustoodangu Prodcomi loetelu 2014. aastaks EMPs kohaldatav tekst