Beschikking van de Commissie van 19/11/2012 waarbij een concentratie verenigbaar met de gemeenschappelijke markt wordt verklaard (Zaak nr. COMP/M.6743 - TALANX INTERNATIONAL / MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE COMPANY / HDI POLAND) op grond van Verordening (EG) nr. 139/2004 van de Raad (Slechts de tekst in de Engelse taal is authentiek)