Cauza C-237/18: Ordonanța Curții (Camera a treia) din 18 iulie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Tribunal de première instance de Liège – Belgia) – Pauline Stiernon și alții/Etat belge, SPF Santé publique, Communauté française de Belgique (Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Libera circulație a lucrătorilor – Libertatea de alegere a profesiei – Articolele 20, 21 și 45 TFUE – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 15 – Profesia de psihomotrician care nu figurează pe lista națională a profesiilor paramedicale)