Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Slovakiets nationale reformprogram for 2013 og med Rådets udtalelse om Slovakiets stabilitetsprogram for 2012-2016