Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Slovenska na rok 2013 a stanovisko Rady k programu stability Slovenska na období 2012–2016