Decyzja Prezydium Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2016 r. zmieniająca przepisy wykonawcze do Statutu posła do Parlamentu Europejskiego