Kohtuasi C-6/09: Euroopa Kohtu (viies koda) 6. oktoobri 2009 . aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Belgia Vabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2005/60/EÜ — Rahandussüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamine — Ettenähtud tähtajaks ülevõtmata jätmine)