ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αρ θ. 3115/97 του Eolo PARODI προς την Επ τροπή. Ποσοστό ΦΠΑ για τις μεταφορές