Sag C-609/19: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne (Frankrig) den 13. august 2019 – BNP Paribas Personal Finance SA mod VE