Predmet C-619/13 P: Žalba koju je 28. studenoga 2013. podnio Mamoli Robinetteria SpA protiv presude Općeg suda (četvrto vijeće) donesene 16. rujna 2013. u predmetu T-376/10, Mamoli Robinetteria protiv Komisije