Pisno vprašanje P-0366/10 vlaga Véronique De Keyser (S&D) za Svet. Trgovina s sadjem in zelenjavo iz izraelskih naselbin, ki so bile nezakonito zgrajene na palestinskem ozemlju, in opremljenost z oznako Made in Israel ob prodaji