Forenede sager T-102/19 og T-132/19: Rettens kendelse af 7. oktober 2019 – Garriga Polledo m.fl. mod Parlamentet (Annullationssøgsmål – regler for institutionerne – regulativet om omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser til Europa-Parlamentets medlemmer – ændring af den supplerende, frivillige pensionsordning – regelfastsættende retsakt – gennemførelsesforanstaltninger – ikke individuelt berørt – afvisning)