Informācija saistībā ar to, ka stājas spēkā Nolīguma par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jautājumos starp Eiropas Kopienu un Indijas Republikas valdību atjaunošana