Informace o vstupu v platnost obnovení Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Evropským společenstvím a vládou Indické republiky