Propunere de decizie a Consiliului privind poziţia pe care trebuie să o adopte Comunitatea în cadrul Consiliului de Miniştri ACP-CE cu privire la o decizie de realocare a unei părţi din rezerva pachetului pentru dezvoltare pe termen lung al celui de-al 9-lea Fond European de Dezvoltare (FED) în favoarea alocării pentru cooperarea intra-ACP în cadrul pachetului pentru cooperare şi integrare regională al celui de-al 9-lea FED