P7_TA(2014)0270 Az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató keretprogram ***I Az Európai Parlament 2014. április 2-i jogalkotási állásfoglalása az űrmegfigyelést és nyomon követést támogató program létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2014. április 2-án került elfogadásra az űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán haladó objektumok nyomon követését támogató keret létrehozásáról szóló …/2014/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel