P7_TA(2014)0270 Rámec na podporu pozorování a sledování vesmíru ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. dubna 2014 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru (COM(2013)0107 – C7-0061/2013 – 2013/0064(COD)) P7_TC1-COD(2013)0064 Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. dubna 2014 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. …/2014/EU, kterým se zřizuje rámec pro podporu pozorování a sledování vesmíru