TITJUR Vispārējās tiesas spriedums (sestā palāta) 2011. gada 29.septembrī. # New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG pret Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju (preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB). # Kopienas preču zīme - Iebildumu process - Kopienas vārdiskas preču zīmes "FISHBONE" reģistrācijas pieteikums - Valsts agrāka grafiska preču zīme "FISHBONE BEACHWEAR" - Relatīvs atteikuma pamatojums - Daļējs reģistrācijas atteikums - Agrākas preču zīmes faktiska izmantošana - Papildu pierādījumu ņemšana vērā - Pamatojums - Pierādījumi par faktisko izmantošanu - Sajaukšanas iespēja - Regulas (EK) Nr. 207/2009 42. panta 2. un 3. punkts un 76. panta 2. punkts - Regulas (EK) Nr. 2868/95 22. noteikuma 2. punkta otrais teikums - Regulas Nr. 207/2009 75. pants - Regulas Nr. 207/2009 15. panta 1. punkta pirmā daļa un otrās daļas a) apakšpunkts un 42. panta 2., 3. un 5. punkts - Regulas Nr. 207/2009 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts. # Lieta T-415/09. New Yorker SHK Jeans/OHMI-Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE)