/* */

New Yorker SHK Jeans v. OHMI-Vallis K. - Vallis A. (FISHBONE) TITJUR Unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) tuomio 29 päivänä syyskuuta 2011. # New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG vastaan Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV). # Yhteisön tavaramerkki - Väitemenettely - Hakemus sanamerkin FISHBONE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi - Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FISHBONE BEACHWEAR - Suhteellinen hylkäysperuste - Osittaiset rekisteröinnin esteet - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttäminen - Lisänäytön huomioon ottaminen - Perustelut - Todisteet tosiasiallisesta käyttämisestä - Sekaannusvaara - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta ja 76 artiklan 2 kohta - Asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan toinen virke - Asetuksen N:o 207/2009 75 artikla - Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta ja toisen alakohdan a alakohta sekä 42 artiklan 2, 3 ja 5 kohta - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta. # Asia T-415/09.