Shrnutí stanoviska evropského inspektora ochrany údajů k návrhu na změnu směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní Úplné znění tohoto stanoviska je k dispozici v angličtině, francouzštině a němčině na internetových stránkách evropského inspektora ochrany údajů na adrese www.edps.europa.eu 2021/C 96/09